Mannen betalar Zakât-ul-Fitr för sitt hushåll

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/579)

790 – Jag hörde min fader säga om allmosa:

Den är obligatorisk för såväl den frie som slaven; mannens barn, hustru och alla som han måste försörja.”

Det vill säga Zakât-ul-Fitr.