Mannen besöker sin brors hustru och kvinnliga kusiner

Publicerad: 2010-11-22
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah
Källa: al-Fatâwâ al-´Irâqiyyah (1/59)

Fråga: Vad är domen för att besöka sin brors hustru och sina kvinnliga kusiner?

Svar: Det är inte tillåtet att vara med dem i enrum. Däremot är det tillåtet om det inte sker i enrum samt att det inte råder några tvetydigheter under vistelsen.