Mannen ber samlingsbönen med sina kvinnliga Mahârim

Fråga: Får en man leda sina kvinnliga Mahârim i bönen som modern, hustrun och systern?

Svar: Ja. Han får leda dessa kvinnor i bönen. Han får dock inte låta bli att be i samling för att be med dem. Han är ålagd att be med samlingen. Skulle han inte be med samlingen på grund av ett skäl får han leda dem i bönen.