Mannen befaller makan att täcka ansiktet

Publicerad: 2010-05-16
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (23)

 

Fråga: Måste en kvinna lyda sin make i fall han befaller henne att täcka ansiktet?

Svar: Det råder inga tvivel om att makens befallning i detta fall är lydnad och inte olydnad. Att täcka ansiktet är inte obligatoriskt. Det är rekommenderat. Men om maken befaller sin hustru något lovligt och hon vägrar lyda honom, blir hon olydig. Vad skall man då säga om han befaller henne något som är lydnad gentemot Allâh (´azza wa djall) samt anses vara bättre enligt alla lärda? I detta fall blir det obligatoriskt för henne att lyda honom.