Männen bakom kriget mot Saudiarabien

Låt oss återvända till Usâmah bin Lâdins ideologi. Det har klargjorts att den är påverkad av Ikhwânî-Qutbî-Surûrî-ideologin. I skrivande stund kämpar han för att verkställa dessa tankar i Saudiarabien, landet av Tawhîd, Sunnah och de två Heliga moskéerna. Det är så hans förste, ideologiske, lärare Muhammad Surûr vill. Det är så hans andre, teoretiske och praktiske, lärare Ayman adh-Dhawâhirî vill.

Innan jag börjar citera de lärdas varning för Usâmah bin Lâdin och hans jämlikar säger jag att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det enda jag befarar för mitt samfund är de vilseledande ledarna.”1

Han varnade samfundet när han nämnde ad-Dadjdjâl:

”Det finns annat än ad-Dadjdjâl som jag befarar för er.”2

Jag har citerat al-Ikhwân al-Muslimûns inriktningar för dig. Jag har nämnt några av deras strategier och några av deras ledares trosläror. Ser du inte tillsammans med mig att dessa typer utgör en större fara för islam än ad-Dadjdjâl och islams uppenbara fiender? Dessa typer bekämpar inte islam öppet. De framhäver islam. De använder sig av bländande och attraktiva slogan samtidigt som de i sina huggtänder bär på dödligt gift. Det är fruktansvärt beklagligt hur du finner dessa typer – anhängare och soldater – högakta sina ledare så pass mycket att det blir omöjligt att kritisera dem. I deras ögon spelar det ingen roll hur vilsna och avvikande de är. Därtill ser de ned på deras fruktansvärda synder och katastrofer. Även om de är kolossala som berg ser de på dem som ett tunt hårstrå. De berörs av Anas (radhiya Allâhu ´anh) ord:

”Ni gör handlingar som ni betraktar tunnare än ett hårstrå medan vi betraktade dem som dödliga på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.”

Om Anas och hans kunniga bröder hade sett och vetat vad dessa gör i dag skulle de glömt bort det som de brukade betrakta som dödliga synder och sett skillnaderna mellan dåtidens människor och dagens människor. Många hade förmodligen flytt upp i bergen och till dalarna. Jag svär vid Allâh att verkligheten ser mörk ut. Det är som Allâh sade:

فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

”Det är inte deras ögon som är blinda, nej, det är hjärtana i deras bröst!”34

1Abû Dâwûd (2/203), ad-Dârimî (1/70), at-Tirmidhî (3/231) och Ahmad (5/178).

2Muslim (2137).

322:46

4Ur Shaykh Rabî´ al-Madkhalîs bok ”Nadharât fî Kitâb-it-Taswîr al-Fannî”, sid. 221.