Mannen bakom Khawâridjs kalifatdrömmar

Hasan al-Bannâ blundade för alla verser som bevisar att det är avguderi att tillbe någon annan än Allâh. Därav fördömde han inte egyptiernas avguderi vid gravarna; han rentav godkände dem. Istället ropade han efter återinförsel av det så kallade svunna kalifatet. Vi ber Allâh skydda oss mot blindhet och lögn!

Efter honom kom tusentals examinerade doktorer som gick i hans falska spår. De manar till kalifatets etablering, de manar till det svunna kalifatets återkomst, och glömmer det som Allâh verkligen har ålagt Sina sändebud (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam). De gör allt för sin hemliga propaganda och försöker med hjälp av underjordiska förberedelser och intellektuell och väpnad terror uppnå sitt mål. Därför gör de Takfîr på länderna och samhällena och utmed det massakrerar de människor, ödelägger egendomar, terroriserar muslimer och negerar det kända från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Israelerna leddes av profeterna. Så fort en profet hade dött efterträddes han av en annan profet. Det finns emellertid ingen profet efter mig men det kommer att finnas många kalifer.” De sade: ”Vad befaller du oss?” Han sade: ”Uppfyll det ena trohetslöftet efter det andra och ge dem deras rättighet. Allâh kommer att fråga dem om det som Han har gett dem makt över.”1

Dessa människor lämnar Allâhs order om att kalla folket till Tawhîd och förbjuda avguderi för att kalla till kalifatet med antingen det som är avguderi i styret, innovation eller också stor synd.

1al-Bukhârî (3455) och Muslim (1842).