Männen bakom den brinnande muslimska världen

Vi, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, kallar sedan många år tillbaka till nyttig kunskap och god handling, fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah och avståndstagande från Khawâridj, Hizbiyyûn och andra prövande människor. Även om de lovar dig undervisning i al-Bukhârîs ”as-Sahîh” och certifikat skall du tacka nej. Ta inte emot certifikat från Khawâridj eller Sûfiyyah. Akta er. Följ Salafs förståelse. Titta vilka kunniga och religiösa män som den förståelsen har producerat: Shaykh Ibn Bâz, Shaykh Ibn ´Uthaymîn, Shaykh Muqbil, Shaykh al-Albânî, Shaykh al-Fawzân och andra lärda. Titta hur de har lärt människorna Qur’ânen och Sunnah, skrivit nyttiga och värdefulla böcker. Allâh har gagnat med deras kunskap och kall fram till idag. Vissa har dött, andra lever än, men nyttan är ett faktum och lov och pris tillkommer Allâh!

Om alla människor hade haft samma ideologi som Usâmah bin Lâdin så hade det varit en katastrof. Om de lärda hade haft samma ideologi som Usâmah bin Lâdin, Sayyid Qutb och Muhammad Surûr så hade elden varit lös. De islamiska länderna hade brunnit. Men lov och pris tillkommer Allâh för att det finns människor som är kloka, lugna, lärda, förståndiga och smarta. Allâh har gagnat med deras kunskap och kall. Vad gäller de andra, så är deras kall en lös eld. Jag svär vid Allâh att Usâmah bin Lâdins kall, Muhammad Qutbs kall, Sayyid Qutbs kall, Hasan al-Bannâs kall och Muhammad Surûrs kall har skadat de muslimska samhällena oerhört mycket och det skadar dem än idag.