Männen bakom dagens Khâridjî-tänk

Till de mest framstående böckerna som har pumpat vissa religiösa ungdomar i vårt land – Saudiarabien – med Khâridjî-tänket hör vissa av Sayyid Qutbs verk och böcker av människor som har påverkats av honom som Muhammad Qutb, Muhammad Surûr, at-Turâbî, Muhammad Ahmad ar-Râshid, Salâh as-Sâwî, ´Abdur-Rahmân ´Abdul-Khâliq, Djamâl Sultân och andra som har påverkats av deras ideologi av dem som kallas för Uppvaknandets kallare i vårt land.

Sayyid Qutb anses vara personen som har blåst liv i Khâridjî-Takfîrî-ideologin i dag. Därför är hans böcker de farligaste. Ty de utgör en referens för dem som är påverkade av det tankesättet inrikes såväl som utrikes. Det finns knappt en bokhandel, allmän som privat, utan att Sayyid Qutbs böcker finns i den. Det finns knappt ett mellanstadium eller gymnasium för killar och tjejer utan att Sayyid Qutbs böcker finns i dem. Det finns knapp en fakultet eller ett universitet utan att den här mannens böcker finns i dem. Studenterna uppmanas till och med att referera till dem och dra nytta av dem. Det är knappt någon som varnar för felen i dem. Faktum är att ledarna för de extrema grupperna har låtit Sayyid Qutbs böcker utgöra en grund till ungdomarna undervisning.

Det finns en psykologisk terror som har stiftats av Hizbiyyah-grupperna för att bekämpa varenda en som kritiserar Hizbiyyah-gruppernas tankesätt i allmänhet och Sayyid Qutbs tankesätt i synnerhet.