Mannen bakom dåden är kriminell

Fråga: Kan det som har utförts av Usâmah bin Lâdin och hans anhängare – som att döda oskyldiga människor och andra terroristaktioner – anses som kamp?

Svar: Jag vet inte om detta utfördes av dem eftersom jag inte har några som helst materiella bevis mot dem, vilket krävs i religionen. Jag kan absolut inte säga att dessa brott utfördes av Usâmah bin Lâdin eller andra. Dock har jag klargjort min åsikt om sådana brott; de är totalt förbjudna och att de som utförde dem är kriminella. Så om det bevisas att dessa brott utfördes av Usâmah bin Lâdin så är han kriminell. Men om det inte förekommer några bevis mot honom så är det endast anklagelser.