Mannen bakom ”al-Fiqh al-Akbar”

adh-Dhahabî sade:

Vi har fått reda på att Abû Mutî´ al-Hakam bin ´Abdillâh al-Balkhî, mannen bakom ”al-Fiqh al-Akbar”, sade:

Jag frågade Abû Hanîfah om den som säger att han inte vet i fall hans Herre är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Han har hädat, eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hans tron är ovanför de sju himlarna.” Jag sade att personen säger att Han har rest Sig över tronen, men att han inte vet i fall tronen är ovanför himlen eller på jorden. Han sade: ”Om han dementerar att Han är ovanför himlen så har Han hädat.”

I författarens ord ”mannen bakom ”al-Fiqh al-Akbar”” finns en stark antydan till att boken ”al-Fiqh al-Akbar” inte är skriven av Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh), tvärtemot vad Hanafiyyah anser. Den har tryckts i flera upplagor, tillskrivits honom och förklarats av flera Hanafiyyah, däribland Abû Mansûr al-Mâturîdî vars dogm anammas av de flesta Hanafiyyah. De flesta av dem är Mu’awwilah. Du kan se hur denne Abû Mansûr vinklar Abû Hanîfahs ord i ”al-Fiqh al-Akbar” så pass att han rentav förstör betydelsen av Abû Hanîfahs ord och utesluter dem ur Salaf som inte tolkade. Han sade när han förklarade hans (rahimahullâh) ord ”Han har hädat”:

Ty den som säger så signalerar att Han har en plats varpå han är avgudadyrkare.”

Han brydde sig inte alls om att ta hänsyn till hans resterande ord som annullerar hans tolkning, nämligen:

… eftersom Allâh (´azza wa djall) sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

Detta är ett konkret bevis för att han hädar eftersom han dementerar den konkreta versen om Allâhs (subhânah) höghet över tronen, inte för att han signalerar att Han har en plats. Fjärran är Allâh från något sådant!

120:5