Manlig läkare på könsintegrerat sjukhus

al-Ladjnah ad-Dâ’imah

Fatâwâ al-Mar’ah (1/107)

Fråga: Jag arbetar på ett sjukhus vilket naturligtvis medför att jag befinner mig i en ständigt könsintegrerad miljö med främmande kvinnor som jag talar med. Vad är domen för det? Vad är domen för att skaka hand med främmande kvinnor och i synnerhet i Ramadhân?

Svar: Könsintegration med kvinnor är otillåten och riskfylld, framför allt om kvinnorna är felaktigt klädda och avtäckta. Således är du ålagd att undvika sådan könsintegration och leta efter ett arbete som saknar det. Det finns många andra jobb.

Dessutom är det förbjudet för en man att skaka hand med främmande kvinnor. Det vill säga med kvinnor som han kan gifta sig med. Handskakning med kvinnor är prövande och upphetsande. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skakade aldrig hand med kvinnor. Istället lovade de honom tro och lydnad muntligt1.

1al-Bukhârî (4891) och Muslim (1866).