Månggifte för njutningens skull

Publicerad: 2010-10-12
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (521)

 

Fråga: Så fort en man får mer pengar, tänker han på månggifte. Hans syfte är inte att bilda familj. Hans syfte är njutning.

Svar: Det där är bra. Det där är bra. Det där är bra.

Fråga: Hamnar han inte i något?

Svar: Vill du säga att han hamnar i förbud? Hans syfte är tillåtet och han hamnar inte i något förbud. Däremot befaller vi honom att addera en rekommenderad faktor till denna tillåtna handling. Vi befaller honom att påöka Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund så att han belönas mer hos sin Herre när han uppfostrar sin avkomma.