Månggifte eller engifte?

Fråga: Vad är domen för månggifte om syftet är tävling med andra eller korrigering av den första hustrun?

Svar: Är månggifte bättre än engifte? De lärda har två kända åsikter i frågan:

1 – Engifte är bättre. Det är den kända åsikten från Imâm Ahmads (rahimahullâh) rättsskolas senare lärda. De säger att det är rekommenderat att gifta sig med en kvinna. Deras resonemang är att engifte bidrar med en mindre risk för orättvisa, hjärtat är mer samlat med en fru och det är mindre distraherande med bara en fru.

2 – Månggifte är bättre. Deras resonemang är att ju fler fruar mannen har desto större fördelar uppnår han från äktenskapen.

Den andra åsikten är närmre sanningen än den första.

Det är emellertid en dålig och fördömd avsikt att gifta sig med en andra fru bara för att tävla med andra. Kvinnor är inget klädesplagg som män tar på sig; bara för att en man tar på sig nya kläder gör en annan samma sak. Kvinnan är hedrad och hon har sin rättighet.

Beträffande den som gifter sig med flera fruar för att korrigera den första, så är det harmlöst. Vissa kvinnor blir bara korrigerade av kvinnor. Därför sägs det:

”Uppfostra kvinnorna med kvinnorna.”

När en kvinna är olydig och inte ger mannen hans rättighet vill han gifta sig med en till. Vissa kvinnor blir bättre av det, andra blir än värre. I så fall får han skilja sig från henne och lämna henne hos hennes familj.

Det är alltså okej att gifta sig med en andra fru för att ordna den första olydiga frun, men inte för att tävla med andra.