Många tycker att de som avvisar Ahl-ul-Bid´ah orsakar splittring

Fråga: Många människor tycker att de som avvisar Ahl-ul-Bid´ah orsakar splittring.

Svar: Ja. Det är en splittring mellan sanningen och falskheten. Det stämmer. Vi skiljer mellan sanningen och falskheten och dem som håller sig till sanningen och dem som håller sig till villfarelsen. Vi kommer att fortsätta med avvisningarna. De lärda har avvisat. Detta görs inte för att splittra. Detta görs för att människorna skall enas om sanningen. Att människorna förblir i villfarelse och falska tillstånd är det som splittrar muslimerna. Att klargöra sanningen för dem så att de kan enas om den, är ett kall till samling och inte till splittring. Det är ett kall till splittring att säga att man inte skall avvisa dem som håller fast vid falskheten. Det är detta som är ett kall till splittring, om de bara visste.