Många säger att de är Salafiyyûn

I princip hävdar judarna, de kristna och de vilsna som tillskriver sig islam att de följer de tidiga troende. Judarna säger att de följer Mûsâ (´alayhis-salâm) och dem som trodde på honom. De kristna säger att de följer messias (´alayhis-salâm) och dem som trodde på honom. De vilsna från detta samfund säger att de följer detta samfunds föregångsmän bland följeslagarna, efterföljarna och deras efterföljare samt att de har Salafs lära.

Men det är inte alla som säger att de följer Salafs väg som har rätt. Först måste han konfrontera sin lära med Salafs. Det som stämmer överens med den är från Salafs lära. Det som inte gör det är inte från Salafs lära. Dessa människor är inte på Salafs väg, ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) regel om Salafs lära verkställs inte på dem:

”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer.”

Det är denne som färdas på Salafs väg. Den som avviker från den är inte på Salafs väg. Det spelar ingen roll om han själv hävdar det. Poängen ligger inte i påståendet. Den ligger i realian. Många hävdar Salafiyyah. Först måste de dock konfrontera sin lära med Salafs lära. Om den stämmer överens med den, är det korrekt. Om den inte gör det, följer de inte Salafs väg.

Detsamma gäller dem som tillskriver sig de fyra imamerna och motsätter sig deras troslära. Deras tillskrivning är inkorrekt eftersom de skiljer sig från dem i den viktigaste frågan, nämligen trosläran.