Många önskar att få vara i dina skor

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Titta på den som har det sämre ställt än ni och inte på den som har det bättre ställt än ni. Det är mer passande för att ni inte ska nedvärdera Allâhs gåvor.”1

Så nyttigt råd! Så tillräckliga ord! Det bevisar att Allâhs gåvor ska bemötas med tacksamhet, omtalas och brukas i dyrkande syfte. Tacksamhet över Allâh är dyrkans topp och grunden till allt gott. Allâh har ålagt slavarna att vara tacksamma då de upplever ingen gåva, varken uppenbar eller dold, varken särskild eller allmän, utan att den är från Allâh. Det är Han som medför allt gott och avvärjer allt ont. Således måste slavarna vara tacksamma över Honom på alla sätt och vis samt göra allt för att vara tacksamma.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrev denna märkliga medicinering och starka anledning till tacksamhet över Allâhs gåvor; titta alltid på den som har det sämre ställt än du sett till förstånd, härkomst, egendom och allting annat. Den som gör det blir tvungen att prisa Allâh ofta, ty han ser hela tiden hur många människor som har det sämre än han och som önskar att bara vara i närheten av att ha det han har av sundhet, egendom, uppehälle, kropp och karaktär. Därför ska han prisa Allâh mycket och säga:

الْحَمْدُ الله الَّذِي عافاني مِمَّا ابْتَلاك به وفَضَّلني على كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

”Lov och pris tillkommer Allâh som har skonat mig det som Han har prövat dig med och verkligen förärat Sig över mig framför många andra som Han har skapat.”2

Han tittar på alla som har förlorat sina förstånd och prisar Allâh för sitt fullkomliga dito. Han ser många människor sakna mat på bordet och tak över huvudet medan han själv lever gott och tryggt i sin boning.

Han ser många människor lida av olika sorters sjukdomar medan han själv är frisk och skonad. Han ser många ha det mycket värre än han; deras religion är vilsen och de är genomsyrade i syndernas smuts alltmedan han själv är skonad från åtminstone mycket av det.

Han begrundar många människor som lider av oro, sorg, tvångstankar och ångest. Sen ser han hur han saknar allt sådant och att Allâh har begåvat honom med ett lugnt hjärta. Måhända är han till och med fattig men belåten och nöjd med det han har. På så vis överträffar han även många rika.

Den som vägleds till denna profetiska väg kommer alltid att stiga i tacksamhet och omges av Allâhs gåvor. Och den som är rena motsatsen och tittar på folk som har det bättre ställt än han kommer tvivelsutan att nedvärdera Allâhs gåvor och förlora tacksamhet. Med förlorad tacksamhet går även gåvorna förlorade och efterträds istället av olyckor, elände och ilska samt missnöje med Allâh. Ett sådant beteende skadar båda liven och är en klar förlust.

1al-Bukhârî (6490) och Muslim (2963).