Många och rika

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/268-269)

141 – Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Därefter reste han sig upp och bad två frivilliga Raka´ât tillsammans med oss. Han placerade Umm Harâm och Umm Sulaym bakom oss och mig till höger om sig. Vi bad på en matta. Efter bönen sade Umm Sulaym: ”Be Allâh för din lille betjänt Anas.” Det fanns inte något gott i jordelivet och livet efter detta utan att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad om det för mig. Därefter sade han: ”Allâh! Utöka hans egendom och avkomma och välsigna honom i det.” Min dotter berättade sedermera för mig att jag hade fått drygt nittio ättlingar och blivit den rikaste av Hjälparna. Thâbit! Det enda guldet och silvret jag har är min ring.”

Berättarkedjan är autentisk enligt Muslims villkor. Hadîthen rapporteras av Abû Dâwûd.

Hadîthen består av flera kuriosum däribland:

1 – Det är föreskrivet att be för utökad egendom och avkomma. al-Bukhârî rubricerade hadîthen som:

”Kapitel om bön för utökad och välsignad egendom och avkomma.”

2 – Egendom och avkomma är en gåva om de förvaltas på ett lydigt sätt gentemot Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Hur vilsna är inte de som kämpar för att skära ned på sin avkomma med hjälp av kontrollerade graviditeter, än mer aborter! Till det söker de även tillåtande utslag.

3 – Allâh bönhörde Sin profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön för Anas så att denne blev den rikaste av Hjälparna, både sett till avkomma och egendomar.