Många muslimska ledare i många muslimska länder

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

as-Sayl al-Djarrâr (4/512)

Om det islamiska ledarskapet är begränsat vid en enda person och allting går tillbaka till honom och utgår från honom, vilket var fallet på följeslagarnas, efterföljarnas och deras efterföljares tid, anser religionen att den andre som försöker ta makten ska avrättas om han inte ångrar sig för sin rivalitet.

Efter att islam har fått spridning, vunnit geografisk utbredning och lagt under sig stora territorium, är det allom bekant att varje område har egna och oberoende ledare och makthavare. I detta fall är det harmlöst med flera ledare och makthavare. Därtill är det obligatoriskt att lyda var och en där respektive ledare har lovats trohetseden. Om ett område har en installerad ledare som har lovats trohetseden av områdets invånare och en annan vill ta makten från honom, ska han avrättas om han inte ångrar sig för sin rivalitet. Dessutom behöver andra områdens invånare varken lyda det första områdets ledare eller sluta sig till hans myndighet på grund av det geografiska avståndet mellan dem.

Vet detta. Detta är överensstämmande med föreskriftens principer och samstämmigt med bevisen. Ignorera allting annat som säger annorlunda. Skillnaden mellan den islamiska myndigheten i begynnelsen och idag är minst sagt solklar. Den som dementerar detta ljuger bara. En sådan människa förtjänar inte att bli adresserad med bevis, ty han förstår ju inte.