Många lögnare har sagt att de är al-Mahdî

Vad beträffar hadîtherna om al-Mahdî, så finns det både autentiska och goda sådana. at-Tirmidhî autentiserade hadîthen som rapporteras via Ibn Mas´ûd, Umm Salamah och andra (radhiya Allâhu ´anhum) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Om det bara hade funnits en dag kvar av världen skulle Allâh förlängt den dagen så att Han under den kan skicka en man från mig – eller från min familj – vars namn är som mitt namn och vars faders namn är som min faders namn. Han kommer att fylla världen med rättvisa och rättrådighet såsom den var fylld av orättvisa och vrånghet.”1

Han rapporterade via ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) att han sade:

”al-Mahdî är från al-Husayns avkomma.”

Hadîthen ”Det finns ingen Mahdî frånsett ´Îsâ” är svag och rapporterad av Ibn Mâdjah2.

Många lögnare har sagt sig vara al-Mahdî och allt har varit falskt. Exempelvis påstår Râfidhah det om Muhammad bin al-Hasan som gick in i en grotta. Det räcker att använda sig att förnuftet för att veta att det är falskt.

Muhammad bin Tûmart påstod att han var al-Mahdî som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav glada budskap om. De religiösa är enade om att han ljög.

Bland dem som har hävdat samma sak har vissa dödats medan andra har straffats och fängslats. Andra har spritt sin nyhet till vilsna människor tills han avslöjades.

1Abû Dâwûd (4282), at-Tirmidhî (2231), Ibn Mâdjah (2779) och Ahmad (1/99).

2Ibn Mâdjah (4039) och al-Hâkim (4/441). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf-ul-Djâmi´” (6348).