Många jordbävningar och få lärda

Fråga: Det är välkänt att bara Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet när Domedagen inträffar. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har dock underrättat om vissa av dess kännetecken däribland det Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) återberättade från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade att Domedagen inte äger rum förrän:

”… kunskapen försvinner, jordbävningarna blir många och prövningarna råder…”1

Det finns många andra tecken före Domedagen. Är dagens myckna jordbävningar ett tecken inför Domedagen?

Svar: Tillsynes är myckna jordbävningar eller prövningar ett tecken inför Domedagen. Ni ser själva hur många prövningarna är idag. Det finns många tecken inför Domedagen. Jordbävningarna är många. Sanna lärda är få. Många av dagens lärda är ute efter att tillfredsställa landet eller befolkningen och endast ett fåtal har som mål att tjäna religionen.

1al-Bukhârî (6704).