Många grupper tyder på ett sjukt tillstånd

Fråga: Vad anser ni om dem som säger att de många grupperna i det muslimska samhället tyder på ett friskt tillstånd? Hur påverkar de olika grupperna med sina olika metodiker det muslimska samfundet?

Svar: Det tyder på ett sjukt tillstånd och inte på ett friskt. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade oss för splittring. Allâh varnade oss för splittring:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs rep och låt er inte splittras!”

Vi skall enas om sanningen, religionen och den sanna trosläran. Vi skall inte splittras med de vilsna och dem som har avvikande tankar och metodiker:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ

”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den.”

Allâhs väg är islam och att rätta sig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade för splittring och vilsna sekter och sade:

”Judarna har delat upp sig i sjuttioen grupper. De kristna har delat upp sig i sjuttiotvå grupper. Mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.”

De frågade:

”Vilka är de, Allâhs sändebud?”

Han sade:

”De som följer det jag och mina följeslagare följer idag.”

Alla dessa grupper är avvikande och i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. Det enda undantaget är gruppen som tar sändebudets och hans följeslagares väg och färdas utmed den.

1 3:103

2 6:153