Många ber bara i Ramadhân

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/117)

Fråga: Många människor ber bara i Ramadhân. Vad råder ni dem?

Svar: Jag råder dem att frukta Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) i alla tider, både i Ramadhân och annars. Människan är nämligen ålagd att dyrka Allâh till dess att hon dör. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

… och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.”1

115:99