Många av Ahl-ul-Bid´ah vet att Salafiyyûn har rätt

Jag anser att många av de onda lärda är omedgörliga. Vi kan dock inte sätta fingret på dem. De vet att sanningen är med Salafiyyah. De vet att sanningen är med dem. Många stora Sûfiyyah har erkänt att sanningen är med Salafiyyah. Det nämnde t ex Shaykh Taqiyy-ud-Dîn al-Hilâlî (rahimahullâh) om två av Sûfiyyahs och Ashâ´irahs personligheter och att de ansåg att Salafiyyûn är Ahl-us-Sunnah. De sade om Salafiyyûn:

”De har rätt och vi har fel.”

När de blir frågade varför de inte följer den metodiken säger de:

”Hur skall vi lämna människorna?”

De har alltså folk i ryggen som pussar deras händer och fötter och sponsrar dem med stora summor pengar. Hur skall de lämna dem? De är liksom judarna:

اشْتَرَوْاْ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً

”De har sålt Allâhs budskap för en ynklig slant.”1

Jag anser att många av dem i de islamiska länderna vet att sanningen är med Ahl-us-Sunnah wal-Hadîth, Salafiyyûn. Men på grund av privilegier, egenintressen, posteringar och andra jordiska ändamål agerar de dessvärre omedgörligt och arrogant. Många från Ahl-ul-Ahwâ’ känner till sanningen, men bekämpar den på grund av världsliga ändamål.

19:9