Måndelningens två bevis

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/254-255)

Allâh (ta´âlâ) nämnde måndelningen tillsammans med Apokalypsens snara advent. Ty måndelningen bevisade dels att rymderna kan delas, vilket för övrigt kommer att vara det största tecknet innan Apokalypsen, dels Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap, som också är ett tecken innan Apokalypsen. Allâh (ta´âlâ) nämner flera gånger stora tecken sammans med små tecken, som exempelvis i ”al-Wâqi´ah” där Han först nämnde stora tecken och därefter små tecken. Inte sällan nämns de så i Qur’ânen, däribland i ”Qâf”, ”Qiyâmah”, ”at-Takâthur” och ”al-Fadjr”. Hadîtherna om måndelningen är välkända. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´an) sade:

”På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid delades månen i två delar, en halva hamnade ovanför berget medan en annan hamnade under berget. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vittna!” Då sade Qurayshs hedningar: ”Ibn Abî Kabshah har förtrollat er.” En av deras män sade: ”Även om Muhammad kan förtrolla månen så kan han inte förtrolla hela världen. Gå och fråga någon utlänning om de också har sett detta.” De gjorde så och fick veta att även de hade sett det.”1

Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Befolkningen i Makkah bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ett tecken varefter han visade dem månen delas i två delar så att de kunde se dem på vardera sida om Hirâ’. Då uppenbarades:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

”STUNDEN NÄRMAR sig och månen har rämnat! Men om de får se ett tecken, vänder de sig bort och säger: “Alltid dessa trollkonster!””23

Hadîthen är autentisk och välkänd och återberättas av Ibn Mas´ûd, Anas bin Mâlik, Ibn ´Abbâs och Hudhayfah (radhiya Allâhu ´anhum). Ibn-ul-Djawzî sade:

”Autentiska rapporteringar om måndelningen återberättas av Ibn ´Umar, Ibn Mas´ûd, Ibn ´Abbâs och Anas (radhiya Allâhu ´anhum).”4

1al-Bukhârî (2800) och (4486) och Muslim (44).

254:1-2

3al-Bukhârî (3365) och Muslim (3802).

4al-Wafâ bi Ahwâl-il-Mustafâ (1/272-273).