Måndelningen – ett av Muhammads största mirakel

Muslim sade:

2800 – ´Amr an-Nâqid och Zuhayr bin Harb berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från Ibn Abî Nadjîh, från Mudjâhid, från Abû Ma´mar, från ´Abdullâh som sade:

På Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid delades månen i två delar. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vittna!”

al-Qâdhî sade att måndelningen hör till vår profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) största mirakel. Flera följeslagare har återberättat den samt att händelsen tas synbart upp i Qur’ânen. Enligt az-Zadjdjâdj avvek en grupp innovatörer från denna dogm till följd av att Allâh bländat deras hjärtan. Det finns ingen möjlighet för förståndet att dementera händelsen eftersom månen är Allâhs skapelse; Han gör vad Han vill med den liksom Han kommer att rulla och likvidera den på Domedagen.

Vissa ateister menar att en sådan händelse borde i så fall ha dokumenterats mångfaldigt och inte undkommit hela världsbefolkningens vetskap. De lärdes motargument är att händelsen ägde rum på natten då flesta människor sover inomhus. Knappt någon tänker på eller tittar upp mot himlen. Vad som bevisar det är att fenomen som månförmörkelse och stjärnfall sker om nätterna och knappt någon talar om dem eller ens vet om dem. Delningen skedde i form av ett tecken efter en förfrågan av en grupp människor varför endast de bevittnade den. Ett annat motargument är att månen kan ha befunnit sig i en omloppsbana där den var synlig för vissa människor till skillnad från andra. Liknande företeelse utspelas ju med sol- och månförmörkelser då vissa människor beskådar dem till skillnad från andra – och Allâh vet bättre.