Månadsperioden annullerar inte Ihrâm

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (20)

Fråga: En kvinna befann sig i Ihrâm då hon anlände till Makkah. Innan hon kunde utföra ´Umrah fick hon sin månadsperiod varefter hon lämnade Makkah och dess station i väntan på att hennes månadsperiod skulle vara över för att sedermera återvända. Under tiden förblev hon i Ihrâm. Måste hon återigen gå in i Ihrâm?

Svar: Ska hon gå in i Ihrâm när hon redan befinner sig i Ihrâm? Nej. Hon är ju redan i Ihrâm. Månadsperioden annullerar inte Ihrâm. Alltså förblir hon i Ihrâm. Hon får vänta tills hon blir ren, bada och sedan genomföra ´Umrah.