Månadsperiod under vallfärd

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 162

767 – Ahmad berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från ´Abdur-Rahmân bin al-Qâsim, från sin fader, från ´Â’ishah som berättade att hon fick sin månadscykel strax innan hon anlände till Makkah varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till henne:

Gör allt vallfärdaren gör.”

Ahmad sade: En annan gång återberättade Sufyân hadîthen på följande sätt:

Gör allt vallfärdaren gör bortsett från varvning runt Huset.”

768 – Ahmad berättade för oss: Wakî´ berättade för oss, från Sufyân, från Mûsâ bin ´Uqbah, från Nâfi´, från Ibn ´Umar som sade:

Hon ska göra vallfärdens alla ritualer frånsett varvning runt Huset och vandring mellan Safâ och Marwah.”

769 – Ahmad berättade för oss: ´Abdur-Razzâq berättade för oss, från Ma´mar, från az-Zuhrî som sade:

Om en kvinna får sin månadscykel efter att ha varvat Huset, vandrar hon mellan Safâ och Marwah under sin månadscykel.”

770 – Ahmad berättade för oss: Rawh berättade för oss: Ash´ath berättade för oss, från al-Hasan som sade om kvinnan som får sin månadscykel efter ha varvat Huset men innan hon bett två Raka´ât bakom Ibrâhîms plats och vandrat mellan Safâ och Marwah:

Hon ska vandra. De två Raka´ât ber hon när hon har blivit ren.”