Månadsperiod en Rak´ahs tid innan bönen går ut

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/218)

Fråga: En kvinna får sin månadsperiod, eller blir kvitt sin månadsperiod, en Rak´ahs tid innan den pågående bönen går ut. Måste hon be den bönen?

Svar: Om en bönetid infaller varpå en kvinna får sin månadsperiod så att hon inte hinner be den pågående bönen, måste hon be den när hon blir ren. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hinner med en Rak´ah av bönen har hunnit med bönen.”1

Om en kvinna hinner med en Rak´ahs tid av en bönetid varefter hon får sin månadsperiod innan hon hinner be den pågående bönen, ber hon den när hon blir ren.

Detsamma gäller den kvinna som blir ren när bara en Rak´ahs tid av en bönetid återstår; hon måste be den bönen. Om hon exempelvis blir ren en Rak´ahs tid innan solen går upp, måste hon be Fadjr. Om hon blir ren en Rak´ahs tid innan solen går ned, måste hon be ´Asr. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som hinner med en Rak´ah av ´Asr innan solen går ned har hunnit med ´Asr.”2

1Muslim (608).

2al-Bukhârî (579) och Muslim (608).