Månadsperiod efter Tawâf

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 183

886 – Jag hörde Ahmad säga:

”Den menstruerande kvinnan ska genomföra vallfärdens alla ritualer bortsett från varvning runt Huset och gång mellan Safâ och Marwah.”

887 – Jag hörde Ahmad säga:

”Om hon får sin månadscykel efter att ha varvat Huset, går hon mellan Safâ och Marwah. Därefter beger hon sig därifrån.”