Månadsperiod efter Tawâf och innan två Raka´ât

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/751)

1010 – Jag hörde min fader bli frågad om en kvinna som får sin månadsperiod efter att ha varvat Huset men innan hon hunnit be två Raka´ât. Han svarade:

Jag hoppas att det gills ifall hon ber dem när hon har blivit ren.”

Då han blev frågad om inte de två Raka´ât tillhör varvningen, sade han:

´Umar bad dem i en dal.”