Månadscykelns varaktighet

De lärde är oense om månadscykelns kortaste respektive längsta varaktighet. Den korrekta åsikten är den som delas av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) som sade att varaktigheten är obegränsad. Så länge kvinnan upplever månadscykel så är den det ehuru den skulle vara kortare än ett dygn.

Dock räknas inte oavbruten blödning som månadscykel. Enligt föreskriften såväl som språket upplever kvinnan både menstruerande perioder och rena perioder där vardera period har sina domar. Referera gärna till källan för mer information1.

Samma åsikt valde Ibn Hazm i ”al-Muhallâ”2 där han som vanligt behandlar frågorna ingående när han lägger fram sina bevis och avvisar sina oliktänkare.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/237).

2al-Muhallâ (2/200-203)