Månadscykelns kortaste och längsta varaktighet

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/163-164)

210 – Jag hörde min fader bli frågad hur kort en kvinnas månadscykel kan vara. Han svarade:

“Jag väljer åsikten som säger en dag.” Det sades: “Hur länge kan den vara?” Han svarade: “Femton dagar.”

Min fader blev frågad om månadscykeln kan vara längre än femton dagar. Han svarade:

“Nej.”