Månadscykeln blir länge med åldern

Fråga: Vanligtvis varade en kvinnas månadscykel fem dagar. Med åldern började den komma allt senare. Till sist varade hennes månadscykel fjorton dagar. Vad är domen för alla de dagarna? Skall hon fasta under dem?

Svar: Kvinnan som har blivit äldre och fått sina månadscyklar allt senare och sedan genomgår dem i fjorton dagar, skall betrakta dem allesammans som månadsperiod.