Månadscykel ändras från fem till sju dagar

Fråga: En kvinnas månadscykel varar vanligtvis i fem dagar. Därefter har den i flera månader varat en hel vecka. Skall hon inkludera de adderade dagarna till månadscykeln eftersom de har pågått en tid?

Svar: Ja. Hon skall inkludera dem till månadscykeln; den både stiger och sjunker. Hon skall alltså betrakta dem som menstruation så länge de inte överskrider femton dagar. Allt det är menstruation.