Månaden vars nätter är ljusare än dagarna

Allâhs slavar! Frukta Allâh och ta vara på Qur’ânens månad och belöningen som har lovats däri; synder förlåts och dömda till helvetet frigörs. Den här månadens nätter är ljusare än dagarna. Dess dagar renar syndernas smuts. Dess fasta är den bästa fastan. Dess nattbön är den ädlaste nattbönen. En månad som Allâh har särskilt Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund med. En månad som Allâh har låtit utgöra hela årets lykta, metodikens väg och islams noblaste pelare. Den är upplyst av bönens, fastans och nattbönens ljus. I den här månaden uppenbarade Allâh Sin skrift och öppnade Sina dörrar till de ångerfulla. Ingen bön bes i den utan att den är bönhörd. Ingen god handling görs i den utan att den är upplyft. Inget gott görs i den utan att det är samlat. Inget ont sker i den utan att det är förkastat. I den här månaden är synderna förlåtna och de goda handlingarna bevarade. Den som söker Allâhs nåd kommer att uppnå den. I den här månaden fylls moskéerna med Allâhs namn medan de troendes hjärtan gläds över ångern.