Månaden Ramadhân och Ramadhân

Abû Hâtim, Abûsh-Shaykh, Ibn ´Adî och al-Bayhaqî i ”as-Sunan” rapporterade från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Säg inte ”Ramadhân”, ty Ramadhân är ett av Allâhs (ta´âlâ) namn. Säg istället ”Månaden Ramadhân”.”1

Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som fastar Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”

Den som ber nattbönen i Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder förlåtna.”

Högtidens två månader reduceras aldrig: Ramadhân och Dhûl-Hidjdjah.”

När Ramadhân infaller öppnas paradisets portar, Eldens portar stängs och djävlarna fjättras.”

Allt detta är autentiskt rapporterat. Det finns många andra bekräftade hadîther från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) där han nämnde Ramadhân utan ”månaden” före.

1Falsk enligt al-Djawraqânî i ”al-Abâtîl wal-Manâkir” (2/113) och al-Albânî i ”adh-Dha´îfah” (6768), påhittad enligt Ibn-ul-Djawzî i ”al-Mawdhû´ât” (2/545) och svag enligt an-Nawawî i ”al-Adhkâr” (475), Ibn-ul-Mulaqqin i ”al-I´lâm” (5/140) och Ibn Hadjar i ”Fath-ul-Bârî” (4/135).