Män som har på sig armband, halsband och örhängen

Det bör inte finnas någon meningsskiljaktighet om att det är förbjudet för män att ha på sig silversmycken som är särskilda för kvinnor. Exempel på det är smycken som fotledskedjor, armband, örhängen, halsband och liknande. Detta innebär att männen tar liknelsen av kvinnorna och den man som tar liknelsen av en kvinna är förbannad av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Alla som är förbannade av Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är likaväl förbannade i Allâhs bok, vilket sades av Ibn Mas´ûd. Ty Allâh säger:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا

“Tag alltså emot vad sändebudet ger er och avstå från det som han nekar er.”1

1 59:7