Män som endast tar hänsyn till kvinnornas skönhet

Publicerad: 2011-07-30
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5410

 

Fråga: När det kommer till att välja hustru har vissa ungdomar endast skönhet som kriterium. De lämnar vårt sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) råd och bryr sig inte om kvinnans religion och karaktär. De anser det vara osannolikt att kvinnan skall påverka dem negativt om hennes religiositet skulle sjunka. Hur råder ni dessa?

Svar: Rådet är som det nämns i frågan och att detta motstrider profetens (sallâ Allâhu´alayhi wa sallam) råd:

”Man gifter sig med en kvinna för fyra skäl; hennes egendom, stamträd, skönhet och religion. Välj därför kvinnan med religionen.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade till att man gifter sig med den religiösa kvinnan. Hennes egendom kan distrahera henne från maken. Detsamma kan hennes skönhet göra. Hon kan bli förtjust i den och påverkas av syndare eller avundsjuka människor. De kanske förstör hennes relation till maken och säger att hon är vacker och att han inte förtjänar henne. Detsamma gäller stamträdet om hennes ätt skulle vara ädlare än makens. Det kan få henne att se ned på honom.

Äktenskapets motiv är inte bara njutning av skönhet och liknande. Motivet är harmoni mellan makarna och att barnen uppfostras för framtiden. Det råder inga tvivel om att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) råd är en ren välgång och att allting annat består av nackdelar. Mannen skall se till att han gifter sig med en religiös kvinna oavsett om hon är vacker eller inte. Han skall låta religionen vara utgångspunkten. Om skönhet, stamträd eller egendom kommer därtill, är det bara positivt.