Man skiljer sig från hustru som går på p-piller

publicerad
13.05.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Föreläsning: ash-Shitâ’ wa mâ fîhi min an-Ni´am
Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=4

Fråga: Mannen skilde sig från sin hustru efter att ha haft samlag med henne under tiden som hon tog p-piller. Är det tillåtet att skilja sig i detta tillstånd med tanke på att han fastslår att hon inte är gravid? Eller måste det vara under hennes rena period under vilken han inte har samlag med henne?

Svar: Det finns två typer av innoverade skilsmässor; en i antal och en i tid.

Den antalsrelaterade skilsmässan går ut på att han skiljer sig från henne tre gånger på en gång.

Den tidsrelaterade skilsmässan går ut på att han skiljer sig från henne under hennes månadsperiod, barnasäng eller rena period under vilken de har haft samlag.

Den här mannen säger att han hade samlag med henne under hennes rena period då hon inte fick sin månadsperiod på grund av p-pillren. Detta är alltså en innoverad skilsmässa. När Ibn ´Umar skilde sig från menstruerande hustru, befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom att ta tillbaka henne och att han skiljer sig från henne under hennes rena period under vilken de inte har samlag. Detta samlag är utmed Sunnah, nämligen skilsmässa under en ren period under vilken de inte har samlag.