Man råkar skilja sig

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/414)

Muhammad bin Abî Hâtim sade:

al-Bukhârî sade: ”Ishâq bin Ibrâhîm blev frågad om en man som råkade skilja sig. Han förblev tyst en lång stund i sina tankar, frågan hade ställt honom. Då sade jag: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh har förlåtit mitt samfund för det som det intalar sig självt så länge de inte gör det eller säger det.”1

Det vill säga att dessa tre faktorer måste närvara; antingen handling och hjärta eller också tal och hjärta. Den här mannen avsåg inte det i hjärtat.” Ishâq sade: ”Du stärkte mig”, och gav utslag utefter det.

1al-Bukhârî (5269) och Muslim (127).