Man rakar huvudet utom vallfärd och ´umrah

Fråga: Är det förbjudet och en liknelse av Khawâridj att en man rakar huvudet utom vallfärd och ´umrah?

Svar: Nej, inte alls. Det är harmlöst att raka huvudet utom vallfärd och ´umrah. Han får raka huvudet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Raka allting eller låt allting vara.”

Det är som sagt harmlöst.