Män och stadsbor

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/501-502)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ökenaraberna går längre i otro och i hyckleri; det är förklarligt att de inte så noga känner till de gränser som Allâh har uppenbarat för Sitt sändebud. Allâh är allvetande, vis.”1

Allâh (ta´âlâ) berättar hur det finns beduiner som är otrogna, hycklare och troende, och att deras otro och hyckleri är större och värre än andras dito. Då är det inte alls konstigt att de saknar kunskap om Allâhs gränser som Han har sänt ned till Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). al-A´mash berättade att Ibrâhîm sade:

En beduin satte sig hos Zayd bin Sawhân som talade inför sina följeslagare. Han hade förlorat sin hand på Nahâwand-dagen. Beduinen sade: ”Vid Allâh! Jag tycker om ditt tal, men din hand får mig att tvivla.” Zayd sade: ”Varför får min hand dig att tvivla? Den är en vänsterhand.” Beduinen svarade: ”Vid Allâh! Jag vet inte om de hugger av högerhanden eller vänsterhanden.” Då sade Zayd: ”Allâh talade sanning när Han sade:

الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Ökenaraberna går längre i otro och i hyckleri; det är förklarligt att de inte så noga känner till de gränser som Allâh har uppenbarat för Sitt sändebud. Allâh är allvetande, vis.”

Imâm Ahmad sade: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade för oss: Sufyân berättade för oss, från Abû Mûsâ, från Wahb bin Munabbih, från Ibn ´Abbâs, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Den som bor i öknen blir respektlös, den som följer efter ett byte blir försumlig och den som kommer till en makthavare blir prövad.”2

I och med att strävhet och respektlöshet hör till beduinernas drag, har Allâh aldrig sänt något sändebud från dem. Istället var alla sändebud stadsbor. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى

Före dig har Vi inte sänt andra än män, som Vi uppenbarade för, tillhörande städerna.”3

19:97

2Abû Dâwûd (2859), at-Tirmidhî (2256), an-Nasâ’î (4309) och Ahmad (3362). Autentisk enligt al-Albânî i “Sahîh Sunan an-Nasâ’î” (4320).

312:109