Män och kvinnor ska färga grått hår

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (887)

Fråga: Gäller påbudet om färgning av grått hår både män och kvinnor?

Svar: Förutom händerna.

Fråga: Håret då?

Svar: Jag säger att det gäller bådadera förutom när det kommer till händerna.