Män och kvinnor i samma rad

Det är föraktfullt för kvinnan att be i samma rad som männen. Det annullerar emellertid varken hennes bön eller den bedjandes bön som står bredvid henne. Detta är ash-Shâfi´îs åsikt. Abû Bakr sade:

”Både han som ber bredvid henne och bakom henne får sina böner annullerade. Hennes bön är dock giltig.”

Detta är även Abû Hanîfahs åsikt. Ty det är förbjudet för mannen att stå bredvid henne. Han jämför denna situation med hennes passerande framför en imam.

Vad oss – Hanâbilah – beträffar, nollställer hon inte hans bön om hon skulle be bredvid honom på samma sätt som hon inte skulle bryta hans bön om hon som ickebedjande skulle ställa sig bredvid honom. Det har bekräftats att ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) brukade ligga framför Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medan han stod och bad.

Angående de som säger att detta är förbjudet för mannen, svarar vi med att säga att det är förbjudet för henne att stå med männen. Men i och med att hennes bön inte annulleras, skall männen som ber bredvid henne inte heller få sina böner annullerade.