Män, men…

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/159-160)

al-Bukhârî sade:

56 – Kapitel om bön bakom prövade och innovatörer

al-Hasan sade:

Be – hans innovation är till hans nackdel.”

az-Zubayrî berättade att az-Zuhrî sade:

Jag anser att man inte ska be bakom feminina män så länge det inte rör sig om ett oundvikligt nödfall.”

Feminina män är män som ter sig som kvinnor i sina tal och handlingar och umgås med kvinnor. Det är de som är feminina, inte de som numera betraktas som sodomiter. Den feminine mannen är alltså han som umgås med kvinnor, talar som en kvinna, uppför sig som en kvinna och går som en kvinna. Dessutom finns det två sorters feminina män:

1 – En som inte vet hur kvinnor är men ter sig feminint medfött.

2 – En som vet hur kvinnor är och vill vara som kvinnor. Det är han som inte får umgås med kvinnor, ty han är man. Och även om det enda manliga han har är hans penis, så gör han sig till en kvinna.