Man längtar efter mat när han fastar

Publicerad: 2013-01-26
Författare: ´Allâmah ´Abdul-Karîm bin ´Abdillâh al-Khudayr
Källa: http://www.khudheir.com/text/4919

 

Fråga: När den fastande ser mat, önskar han att han inte fastade så han kunde äta den. Fastan hindrar honom dock från att bryta fastan. Vad är domen för det?

Svar: Det råder inga tvivel om att själen längtar efter liknande och i synnerhet de som har en stor aptit. Det råder inga tvivel om att liknande människor kommer att önska det. Detta påverkar dock inte fastan så länge de inte tvekar på huruvida de skall äta eller inte.