Man kommer på Fadjr efter Dhuhr

Fråga: Om jag har glömt att be Fadjr och kommer på det först efter att ha bett Dhuhr, måste jag då ta om [Dhuhr]…

Svar: Ingen fara. Be inte om bönen. Det är inte obligatoriskt att be bönerna i tur och ordning i samband med glömska. De lärda säger att det inte är obligatoriskt att be bönerna i tur och ordning i samband med glömska och vid risk att den nuvarande bönens tid går ut om den missade bönen bes först.