Man kommer på att han missade ´Asr under tiden han bad ´Ishâ’

Fråga: Jag missade ´Asr och kom på det först när jag stod och bad andra Rak´ah av ´Ishâ’. Får jag byta avsikt och fortsätta till dess jag avslutar bönen och sedan be ´Ishâ’?

Svar: Avse bönen som en frivillig bön. Därefter ber du den missade bönen. Sedan ber du den nuvarande bönen. Det måste ske i tur och ordning. Det är inte tillåtet att ändra avsikt från en plikt till en annan plikt. Ändrad avsikt från en plikt till en annan plikt annullerar båda bönerna.