Män har inte på sig armband

Fråga: Vad är domen för armband?

Svar: Det är för kvinnorna. Det är kvinnor som har på sig armband. Män har inte på sig armband. Det är kvinnor som har på sig dem för att försköna sig.