Man glömde läsa al-Fâtihah bakom imamen

Publicerad: 2011-04-01
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning ”ash-Shitâ’ wa mâ fîhi min an-Ni´am”

 

Fråga: Jag bad ´Asr med imamen. Efter att jag hade läst inledningsbönen glömde jag al-Fâtihah så att imamen gick ned i Rukû´. Är min bön korrekt?

Svar: Ja. Din bön är giltig. Imamens läsning är tillräcklig och lov och pris tillkommer Allâh.